Informacje związane z nauką zdalną

1. Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 13.12.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty, od poniedziałku 20 grudnia rozpoczynamy okres nauki zdalnej, który będzie trwał do 9 stycznia 2022r. Zgodnie ze szkolnym kalendarzem zajęcia w formie zdalnej będą realizowane w dniach 20 – 22 grudnia 2021 (do przerwy świątecznej) oraz 3- 5 stycznia 2022r. Dzień 7 stycznia został ustalony w naszej szkole jako dzień wolny od zajęć dydaktycznych i lekcji w tym dniu nie będzie.


2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, objęci pomocą nauczyciela wspomagającego, jeżeli istnieje taka potrzeba, mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych w szkole. Proszę rodziców, którzy chcą korzystać z tej formy pomocy o złożenie stosownego wniosku.


3. Uczniowie klas I- III, którzy nie mogą, nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach zdalnych w domu mogą przebywać w szkolnej świetlicy. Ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji proszę, aby w świetlicy przebywali wyłącznie uczniowie potrzebujący opieki.

Wniosek o objęcie opieką świetlicową lub zajęć rewalidacyjnych jest dostępny do pobrania w pliku PDF.

Reklama