POZNAJ POLSKĘ 2022

Z wielką przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi otrzymała dofinansowanie do organizacji wycieczki w ramach ogólnopolskiego projektu „Poznaj Polskę” w łącznej kwocie 25000 zł. Program ma na celu umożliwienie uczniom udziału w wycieczkach rozpowszechniających wiedzę o zabytkach, naszej kulturze i historii. Dzięki wyjazdom młodzież poznaje również tradycję oraz osiągnięcia polskiej nauki. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki klikając w poniższy link: KLIKNIJ TUTAJ

Reklama