Karta rowerowa – aktualne informacje.

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 w szkole zostanie przeprowadzony egzamin na kartę rowerową. Aktualnie uczniowie klas czwartych w ramach podstawy programowej przygotowanie są do tego egzaminu, poznając znaki drogowe oraz zasady ruchu drogowego.

W ramach przedmiotu „Technika” wszyscy uczniowie klas IV-tych obowiązkowo będą musieli podejść do egzaminu teoretycznego, który jest jednym ze sprawdzianów wiedzy zdobytej na lekcjach.

Uczniowie klas starszych mają również możliwość podejścia do egzaminu na kartę rowerową. Warunkiem do tego jest dostarczenie wypełnionego przez Rodziców lub Opiekunów dziecka Arkusza Zaliczeń do sekretariatu bądź do rąk nauczyciela prowadzącego zajęcia, Marcina Drózda w terminie do 30 kwietnia 2022r.

Dokładne terminy egzaminów zostaną podane, jednak wstępnie planowane są według harmonogramu:

  1. Pierwszy termin egzaminu teoretycznego: wybrany dzień w 2-im tygodniu maja (9-13 maja).
  2. Drugi termin egzaminu teoretycznego: wybrany dzień w 3-im tygodniu maja (16-20 maja).
  3. Egzamin praktyczny: wybrany dzień w pomiędzy majem a czerwcem (30 maja – 3 czerwca).

Wszyscy uczniowie mogą ćwiczyć swoją wiedzę z zakresu ruchu drogowego przy wykorzystaniu gotowych testów dostępnych online na stronie https://brd.edu.pl/brd1/testy/testy.html (pierwszy zestaw testów na samej górze strony).

Wszystkie informacje związane z egzaminem zawarte są w Procedurze otrzymania Karty Rowerowej.

Reklama