Informacje do przekazania rodzicom w maju 2022

 1. Rok szkolny  kończy się 24 czerwca.
 2. Uczniowie naszej szkoły osiągają liczne i znaczące sukcesy:
 3. Tytuł LAUREATA w Kuratoryjnym Konkursie z Historii uzyskał Antoni Surzycki. Gratulujemy Antoniemu i Pani Natalii Kepińskiej – Nauczycielce historii.
 4. Sukcesem SP 6 zakończył się także konkurs tegoroczny Powiatowy Konkurs Historyczny. Uczniowie prowadzeni prze Panią Natalię Kepińską zostali zwycięzcami klasyfikacji ogólnej. ( Wiktoria Matuszek, Justyna Kobielusz, Antoni Surzycki,  Maksymilian Krzemiński)
 5. W wielobojach lekkoatletycznych nasze drużyny dziewcząt zajęły odpowiednio miejsca 7( klasy rocznikowo do 6 )  i 4 (klasy starsze) w zawodach powiatowych.
 6. W dniach od 24 do 26 maja w szkole będzie miał miejsce Egzamin Ósmoklasisty. Te dni są wolne od zajęć dydaktycznych. Uczniów klas młodszych, którzy wymagają opieki świetlicowej, proszę zgłosić u wychowawcy do dnia 20.05.2022r.
 7. Rada Rodziców planuje w dniu 27.05.2022r.  zorganizować Piknik Rodzinny. Zajęcia w tym dniu odbywać się będą po południu od godz. 14.00 do 18.00. Świetlica w tym dniu jest czynna od godz. 7.00.

Rada rodziców prosi o przygotowanie 2 lub 3 ciast na klasę.

 • Klasy I – IV będą uczestniczyć w zajęciach Młodzieżowego klubu Teatralnego w dniu 22.06.2022r. Konkretne informacje zostaną Państwu przesłane poprzez dziennik el.
 • Prosimy zwrócić uwagę na treści i gry, z których korzystają Państwa dzieci. Obserwujemy rosnącą wulgaryzację w zachowaniu uczniów. Zdarzają się przypadki wulgaryzmów i gróźb rzucanych w stronę nauczyciela i kolegów.  Uczniowie wykorzystują często poparcie i zaufanie rodziców w celu „wpłynięcia na ocenianie dziecka ”. Problemy pojawiające się w klasie prosimy najpierw zgłosić  z wychowawcy klasy. Omawianie najpierw sytuacji na forach rodzicielskich, często skutkuje budowaniem poglądu na podstawie emocji, nie na podstawie rzetelnej analizy przypadku.

W atmosferze budowania nieprzychylnego wizerunku szkoły, coraz  trudniej opanować zachowania uczniów. W sytuacjach drastycznych będziemy zmuszeni zgłaszać sprawy do odpowiednich instytucji.

 • Rada Rodziców prosi także o wpłaty na  „Komitet Rodzicielski”.  Środki ze składek są w 100% ukierunkowane na uczniów . Z tego funduszu kupowane są nagrody, finansowane wyjazdy oraz organizowane są konkursy i inne imprezy dla dzieci. Składka proponowane nie zmienia się od wielu lat i wynosi 50 zł.
 • Szkolne koło TPD prosi o wpłaty na rzecz uczniów naszej szkoły.
 • Nauczycieli klas młodszych proszę o poinformowaniu rodziców o konieczności uaktualnienia deklaracji pobytu dziecka w świetlicy lub przygotowania przez rodziców pisma o możliwości samodzielnego powrotu do domu.
 • Planujemy zorganizować półkolonie w szkole. Termin wypoczynku będzie się pokrywał z dyżurem wakacyjnym przedszkola, czyli będą to dwa tygodnie lipca od 4 – 15.  Półkolonia będzie przygotowana dla uczniów klas I – VI.
 • Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek w trzech terminach

– klasy I –III o godz. 9.00

– klasy IV – VII o godz. 11.00

– klasy VIII o godz. do ustalenia z rodzicami.

Reklama