Zbieramy Elektrośmieci

         Drodzy uczniowie i rodzice !!! Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! … Czytaj dalej Zbieramy Elektrośmieci

Karta rowerowa – aktualne informacje.

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 w szkole zostanie przeprowadzony egzamin na kartę rowerową. Aktualnie uczniowie klas czwartych w ramach podstawy programowej przygotowanie są do tego egzaminu, poznając znaki drogowe oraz zasady ruchu drogowego. W ramach przedmiotu „Technika” wszyscy uczniowie klas IV-tych obowiązkowo będą musieli podejść do egzaminu teoretycznego, który jest jednym ze sprawdzianów wiedzy zdobytej na lekcjach. Uczniowie klas starszych mają również możliwość podejścia do … Czytaj dalej Karta rowerowa – aktualne informacje.

POZNAJ POLSKĘ 2022

Z wielką przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi otrzymała dofinansowanie do organizacji wycieczki w ramach ogólnopolskiego projektu „Poznaj Polskę” w łącznej kwocie 25000 zł. Program ma na celu umożliwienie uczniom udziału w wycieczkach rozpowszechniających wiedzę o zabytkach, naszej kulturze i historii. Dzięki wyjazdom młodzież poznaje również tradycję oraz osiągnięcia polskiej nauki. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły … Czytaj dalej POZNAJ POLSKĘ 2022

Egzamin 2022

egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje: Egzamin ósmoklasisty jest państwowym egzaminem na zakończenie szkoły podstawowej. Podczas Egzaminu uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa oraz zasad higieny, które znajdują się w dokumencie zawierającym zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Egzamin jest obowiązkowy. Egzamin ma formę pisemną. Obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematykę i wybrany język obcy. Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Wynik ma znaczenie przy rekrutacji do … Czytaj dalej Egzamin 2022

Komunikat związany z kwarantanną

Informujemy że Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Cieszynie z uwagi na potwierdzony przypadek Covid-19 u osoby przebywającej na terenie naszej szkoły podjął decyzję o konieczności objęcia kwarantanną osób mających bezpośredni kontakt z w/w osobą. Decyzja ws. objęcia kwarantanną uczniów klas 6a, 7a i PP Pszczółki – do pobrania poniżej Decyzja ws. objęcia kwarantanną uczniów klas 1a oraz poinformowanych Rodziców dzieci przebywających za świetlicy- do pobrania … Czytaj dalej Komunikat związany z kwarantanną

Informacje związane z nauką zdalną

1. Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 13.12.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty, od poniedziałku 20 grudnia rozpoczynamy okres nauki zdalnej, który będzie trwał do 9 stycznia 2022r. Zgodnie ze szkolnym kalendarzem zajęcia w formie zdalnej będą realizowane w dniach 20 – 22 grudnia 2021 (do przerwy świątecznej) oraz 3- 5 stycznia 2022r. Dzień 7 stycznia został ustalony w naszej szkole jako dzień … Czytaj dalej Informacje związane z nauką zdalną