Godziny Pracy

SEKRETARIAT SZKOŁY

CZYNNY W GODZ. 7.00 – 15.00