Organizacja Roku Szkolnego 2022/2023

Artykuły

 • Kalendarz roku szkolnego i informacje dla rodziców.
 • Wybrano następujące dni jako wolne od zajęć dydaktycznych (kalendarz szkolny):
 • 31 października 2022 (przed św. Wszystkich Świętych),
 • 2 maja 2023,
 • 23,24,25 maja 2023 (egzaminy klas VIII),
 • 9 czerwca 2023 (po św. Bożego Ciała),
 • 22 czerwca 2022 (dzień przed zakończeniem roku szk.)
 • Dzień pikniku rodzinnego i inne uroczystości (daty zostaną ustalone na zebraniu Rady Rodziców.
 •      1) ferie świąteczne: 23 – 31 grudnia 2022r.,
 • Ferie zimowe: 16 – 27 stycznia 2023r.,
 • Zakończenie I semestru w SP 6 będzie miało miejsce 13 stycznia 2023r.
 • Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023 r.
 • Na stronie internetowej https://sp6cieszyn.wordpress.com znajdują się dokumenty szkolne w tym Przedmiotowy System Oceniania, kalendarz szkolny,
 • Zachęcam do wykorzystywania e-dziennika w kontaktach z wychowawcami. Poprzez inne środki komunikacji często przekazywany jest niewłaściwy obraz sytuacji w szkole. Prosimy o sprawdzenie w e-dziennikach adresów zamieszkania, zameldowania, nr telefonu. W przypadku braku  dostępu do e-dziennika proszę przekazać wychowawcy aktualny adres poczty el. 
 • E-dziennik w aplikacji mobilnej działa w niepełnej  wersji i nie pokazuje wszystkich informacji, proszę korzystać z komputerów.
 • W szkole obecnie uczy się blisko 400 uczniów, jest ciasno i w związku z tym prosimy, aby uczniowie przychodzili do szkoły punktualnie na lekcje, nie wcześniej. W przypadku, kiedy uczeń musi być wcześniej w szkole, to powinien przebywać w świetlicy. 
 • Prosimy, aby klasy na swoje potrzeby przygotowały po pudełku papieru (5 ryz) w semestrze.
 • Przypominamy, że obecnie jest ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego, płyny do dezynfekcji znajdują się przy drzwiach wejściowych, prosimy o zachowanie ostrożności.
 • Wyniki egzaminów w ubiegłym roku były bardzo wysokie, jedne z najwyższych w powiecie.   Zachęcam uczniów klas starszych do uczestniczenia w zajęciach kreatywnych.  Zajęcia takie będziemy realizować z matematyki, j. polskiego i angielskiego oraz z innych przedmiotów.

Wyniki Egzaminu klasy VIII w procentach

Język polski

SP 6 CieszynKraj Powiat cieszyński
716163

Matematyka

SP 6 CieszynWojewództwoPowiat cieszyński
655759

Język angielski                                                                              

SP 6 CieszynWojewództwoPowiat cieszyński
776767