Organizacja Roku Szkolnego

Artykuły

Informacje do przekazania na początku roku szkolnego 2021/2022.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych i przerwy świąteczne

Święta Bożego Narodzenia: 23grudnia 2021 – 31 grudnia 2021.

Ferie zimowe : 14- 27 lutego 2022r.

Święta wielkanocne – przerwa świąteczna: 14 –19 kwietnia 2022.

Wakacje od 25 czerwca 2022.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. Piknik szkolny 17.09.2021 – informacje będą przekazane poprzez e-dziennik.
 2. Dzień po Narodowym Święcie Niepodległości: 12 listopada 2021.
 3. Po Święcie Trzech Króli : 7  stycznia 2021.
 4. Po święcie 1 maja : 2 maja 2022.
 5. Egzamin klas VIII : 24 – 26  maja 2022.
 6. Po święcie Bożego Ciała : 17 czerwca 2022.
 7. Szkoła  nie pośredniczy w ubezpieczeniu dzieci od nieszczęśliwych wypadków. Prosimy Państwa  o dokonanie ubezpieczenia we własnym zakresie. Dwie firmy przysłały propozycje: InterRisk oraz CUK Ubezpieczenia.
 8. Szkoła Będzie planuje uczestniczyć  w akcjach „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. Po uzyskaniu informacji o kontynuacji programu będziemy prosić o wyrażenie stosownych zgód rodziców uczniów klas I.
 9. Zachęcam uczniów klas starszych do udziału w konkursach przedmiotowych z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, historii, matematyki, fizyki, chemii, geografii i biologii.
 10. Wyniki egzaminów w ubiegłym roku były z  j. polskiego i angielskiego wysokie, natomiast z matematyki wynik był niesatysfakcjonujący. Podjęto działania w celu bieżącego monitorowania postępów u uczniów oraz przygotowujemy wskaźniki według których  będziemy oceniać sytuację związaną z przygotowaniem uczniów do egzaminu. Zachęcam uczniów klas starszych do uczestniczenia w zajęciach wspomagających o charakterze wyrównawczym.  Zajęcia takie będziemy realizować z matematyki, j. polskiego i angielskiego oraz z chemii.

Wyniki Egzaminu klasy VIII

Język polski

SP 6 CieszynWojewództwoPowiat cieszyński
67,060,562,0

Matematyka

SP 6 CieszynWojewództwoPowiat cieszyński
45,046,751,0

Język angielski

SP 6 CieszynWojewództwoPowiat cieszyński
74,067,072,6
 • Rada Rodziców prosi o wpłaty na swój  fundusz w wysokości 50 zł. Środki te w całości są przeznaczone w różnej formie dla uczniów.

Rada Rodziców finansuje ze swoich składek nagrody na zakończenie roku szkolnego, wspiera szkołę w zakupie wyposażenia, organizuje poczęstunek w Dniu Dziecka oraz w czasie pikniku. Pomaga także zorganizować święta szkolne i konkursy.

 • W związku trudną sytuacją lokalową oraz stanem epidemicznym  prosimy rodziców, którzy mogą zapewnić dziecku opiekę o rezygnację z opieki świetlicowej.  Dzieci, którym możecie Państwo zapewnić opiekę, nie powinny blokować miejsc w świetlicy szkolnej, gdyż jest ona organizowania w celu zapewnienia opieki uczniom, których rodzice pracują i nie można im zapewnić nadzoru ze strony osób dorosłych.