Rada Rodziców w SP6

Informujemy że aktualny numer konta Rady Rodziców w SP6 to:

50 1090 1782 0000 0001 4735 6400

Santander Bank Polska S.A.