Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły

2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i jej

    godzinami otwarcia oraz przestrzegać go

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w wyznaczonych godzinach

4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały

5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik zobowiązany jest

    zwrócić taką samą pozycję

6. Wszyskie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed zakończeniem roku

7. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów

8. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki