O Szkole

W ramach prowadzonego przez Panią Marię Lorek cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi, odbyło się w naszej szkole „spotkanie z historią” uczniów klasy piątej i szóstej. Naszym gościem był tym razem Pan inżynier Roman Probst. Pan inżynier opowiadał nam o swoim ojcu Podporuczniku Józefie Probst, widzieliśmy bardzo ciekawą prezentację, z której dowiedzieliśmy się między innymi o tym, jak wyglądały świadectwa szkolne prawie sto lat temu w Cieszynie a także o tym, że Polska nie zawsze była wolnym krajem a Pan Podporucznik był jednym z wielu, którzy za wolność naszej Ojczyzny zapłacili najwyższą cenę.

Zginął w Katyniu w 1944 roku.