Smacznie zdrowo i bez granic

Od września 2018 szkoła realizyuje projekt w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska  – Polska. Program  ma na celu wyrobienie i utrwalenie zdrowych nawyków żywieniowych. Parnerem wieodącym projektu jest Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania im. Żwirki i Wigury w Cierlicku..