Informacje dla Rodziców

Informacje do przekazania rodzicom w czasie wywiadówek 21 i 24 listopada.

 1. Pierwsze półrocze kończymy 13 stycznia 2023.
 2. Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 12 stycznia 2022r.
 3. Przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2022  – 2 stycznia 2023.
 4. Proszę sprawdzać skrzynkę pocztową na e-dzienniku oraz przedmioty w e-dzienniku. Tam mogą się pojawić informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną ( do 12 grudnia)  oraz  proponowane oceny klasyfikacyjne (23 grudnia)
 5. Na stronie internetowej szkoły: http://www.sp6cieszyn.wordpress.com są zamieszczone informacje o godzinach dostępności nauczycieli. W czasie tej godziny dostępności nauczyciel jest do Państwa dyspozycji i służy pomocą uczniom, którzy potrzebują wsparcia z danego przedmiotu. Z nauczycielem można także umówić się poprzez e-dziennik lub telefonicznie (tel. szkoły 338521373). Przypominam, że mogą Państwo korzystać z pomocy pedagoga (Anita Nowicka-Sproska), pedagoga specjalnego(Beata Ledniowska) i psychologa (Anna Skark).
 6. Ferie zimowe w naszym województwie będą miały miejsce od 16 do 27 stycznia 2022r.
 7. Na dzień dzisiejszy nie dostaliśmy informacji na temat możliwości organizowania wypoczynku (warsztatów, półkolonii) w czasie ferii.  
 8. Informacja dla klas V-VIII W dniu 13 grudnia odbędzie się kolejne przedstawienie w ramach „Młodzieżowego Klubu Teatralnego”. Uczniowie będą uczestniczyć w spektaklu „Betlejem polskie” w teatrze w Czeskim Cieszynie.
 9. W związku ze zdarzającymi się incydentami przynoszenia leków i suplementów przez uczniów do szkoły i zażywania ich, prosimy zgłaszać dolegliwości chorobowe pielęgniarce szkolnej lub wychowawcy klasy. Wszelkie leki uczniowie mogą przyjmować w czasie pobytu w szkole wyłącznie za wiedzą personelu szkoły i na pisemne zlecenie lekarza.
 10. Przed salą gimnastyczną oraz na boiskach „Orlik” w koszach znajduje się sporo nowej, dobrej jakości odzieży, którą zagubili nasi uczniowie. Proszę o przejrzenie wystawionej garderoby.
 11. Prosimy o zwrócenie uwagi na zagrożenie wynikające z niewłaściwego zachowania uczniów: skakanie ze schodów czy zabawy przyniesionymi do szkoły niebezpiecznymi przedmiotami. Mimo naszych upomnień widzimy, że potrzeba zaimponowania w środowisku rówieśniczym jest jednak silniejsza.
 12. Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 24.11.2022r. o godz. 16.30 w jadalni szkolnej.