Informacje dla Rodziców

Opieka stomatologiczna

Szanowni Rodzice,
uprzejmie informujemy, że w dniu 12 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078). Ustawa ta reguluje zasady organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz opieki stomatologicznej. Opieka zdrowotna nad uczniami, w tym stomatologiczna jest finansowana ze środków…