Opłaty za obiady

Opłata za obiady w grudniu 2022r. – wynosi 64,00 zł (16 dni x 4,00 zł)

Płatność przelewem do 09.12.2022r. na konto szkoły : 57 1050 1083 1000 0022 8071 4078

Dla klas : 1a, 1b, 4b, 5, 6a, 6b, 8b – kwota za obiady podana będzie przez dziennik elektroniczny.

Indywidualne odpisy będą podane również przez dziennik elektroniczny i sms.

Prosimy o terminowe i wyliczone wpłaty na podane konto .