Opłaty za obiady

Opłata za obiady w miesiącu czerwcu 2022r.

wynosi odpowiednio:

klasa – 1a – 60,00zł (4,00zł x 15 dni)

klasa – 1b – 60,00zł (4,00zł x 15 dni)

klasa – 2 – 60,00zł (4,00zł x 15 dni)

klasa – 3a – 60,00zł (4,00zł x 15 dni)

klasa – 3b – 60,00zł (4,00zł x 15 dni)

klasa – 4 – 56,00zł (4,00zł x 14 dni)

klasa – 5a – 56,00zł (4,00zł x 14 dni)

klasa – 5b – 56,00zł (4,00zł x 14 dni)

klasa – 6 – 52,00zł (4,00zł x 13 dni)

klasa – 7a – 60,00zł (4,00zł x 15 dni)

klasa – 7b – 60,00zł (4,00zł x 15 dni)

klasa – 8a – 48,00zł (4,00zł x 12 dni)

klasa – 8b – 44,00zł (4,00zł x 11 dni)

Odliczenia za zgłoszoną w szkole nieobecność – podane zostały indywidualnie sms.

Płatność przelewem do 10.06.2022r. na konto szkoły : 57 1050 1083 1000 0022 8071 4078

Prosimy o terminowe wpłaty.