Opłaty za obiady

Opłata za obiady w marcu 2023r. – wynosi 115,00 zł (23 dni x 5,00 zł)

Płatność przelewem do 08.03.2023r. na konto szkoły : 57 1050 1083 1000 0022 8071 4078

Prosimy o terminowe i wyliczone wpłaty na podane konto .

W tytule przelewu obowiązkowo prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę i miesiąc za który jest wnoszona opłata.