Opłaty za obiady

Prosimy o wstrzymanie się z opłatami za obiady w miesiącu grudniu 2021r.

Informacja o wysokości opłaty będzie podana w późniejszym terminie.

Płatność przelewem do ……….. na konto szkoły : 57 1050 1083 1000 0022 8071 4078

Prosimy o terminowe wpłaty.