Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi
ul. Katowicka 68
43-400 Cieszyn

Telefon: 33 8521373
E-mail: sppast@poczta.onet.pl

DYREKCJA SZKOŁY:

DYREKTOR: mgr Grzegorz Konieczny

ZASTĘPCA DYREKTORA: mgr Urszula Bogunia