Zajęcia Dodatkowe

W rokusz szkolnym 2019/2020 organizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

1. zajęcia rozwijająco – wyrównawcze dla uczniów klas I i klas IV – VIII, realizowane w ramach projektu „Warto umieć wiecej 2” współfinansowanego ze śrdoków UE,

2. zajęcia sportowe prowadzone przez p. Gregorza Korca ( SKS) oraz p. Andrzeja Łukasiaka (basen dla uczniów klas IV),

3. kółko muzyczne prowadzone przez p. Marię Lorek.