Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem w sprawie procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie oraz procedurami bezpieczeństwa.

Oba pliki dostępne są w formacie PDF:

  1. Zarządzenie nr SP6.D.0221.17.2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie z dnia 01.09.2020 r. w sprawie procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie – dostępne w pliku PDF.
  2. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie – dostępne w pliku PDF.