Przedmiotowe Systemy Oceniania

Aktualnie dostępne Przedmiotowe Systemy Oceniania oraz Kryteria Oceny z poszczególnych przedmiotów dostępne są na liście poniżej. Każdy plik dostępny jest do ściągnięcia w formie pliku PDF w osobnym oknie:

Język angielski:

Pozostałe przedmioty: